សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីករណីជាសះស្បើយចំនួន ០៨នាក់ និងករណីរកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ចំនួន ១៤នាក់


សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីករណីជាសះស្បើយចំនួន ០៨នាក់ និងករណីរកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ចំនួន ១៤នាក់ ក្នុងនោះ ស្រុកកងមាស ០៤នាក់, ស្រុកកោះសូទិន ០១នាក់, ស្រុកជើងព្រៃ ០២នាក់, ស្រុកបាធាយ ០១នាក់,ស្រុកព្រៃឈរ ០១, ស្រុកស្ទឹងត្រង់ ០៣នាក់, ស្រុកស្រីសន្ធរ ០១នាក់ និងមកពីខេត្តត្បូងឃ្មុំ ០១នាក់ ក្នុងថ្ងៃទី១៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ ។