សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីករណីជាសះស្បើយចំនួន ១៤នាក់ និងករណីរកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ចំនួន ២៦នាក់


សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីករណីជាសះស្បើយចំនួន ១៤នាក់ និងករណីរកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ចំនួន ២៦នាក់ ក្នុងនោះ ក្រុងកំពង់ចាម ០៦នាក់, ស្រុកកំពង់សៀម ០១នាក់, ស្រុកកោះសូទិន ០៤នាក់, ស្រុកជើងព្រៃ ០៣នាក់, ស្រុកបាធាយ ០១នាក់,ស្រុកព្រៃឈរ ០១, ស្រុកស្ទឹងត្រង់ ០៤នាក់, ស្រុកស្រីសន្ធរ ០១នាក់ មកពីរាជធានីភ្នំពេញ ០២នាក់ និងមកពីខេត្តត្បូងឃ្មុំ ០២នាក់ ក្នុងថ្ងៃទី១៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ ។