សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីករណីជាសះស្បើយចំនួន ៥៦នាក់ និងករណីរកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ចំនួន ២៣នាក់


សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីករណីជាសះស្បើយចំនួន ៥៦នាក់ និងករណីរកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ចំនួន ២៣នាក់ ក្នុងនោះ ក្រុងកំពង់ចាម ០៦នាក់, ស្រុកកងមាស ០៤នាក់, ស្រុកចំការលើ ០៤នាក់, ស្រុកព្រៃឈរ ០២នាក់, ស្រុកស្ទឹងត្រង់ ០២នាក់, ស្រុកស្រីសន្ធរ ០២នាក់ មកពីខេត្តត្បូងឃ្មុំ ០២នាក់ និងមកពីខេត្តកំពង់ធំ ០១នាក់ ក្នុងថ្ងៃទី១៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ ។