សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីករណីជាសះស្បើយចំនួន ៥១នាក់ និងករណីរកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ចំនួន ៦៦នាក់


សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីករណីជាសះស្បើយចំនួន ៥១នាក់ និងករណីរកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ចំនួន ៦៦នាក់ ក្នុងនោះ ក្រុងកំពង់ចាម ០៨នាក់, ស្រុកកំពង់សៀម ០៦នាក់, ស្រុកកងមាស ០៤នាក់, ស្រុកកោះសូទិន ០១នាក់, ស្រុកចំការលើ ១០នាក់, ស្រុកជើងព្រៃ ០៦នាក់, ស្រុកបាធាយ ០៤នាក់, ស្រុកព្រៃឈរ ០៨នាក់, ស្រុកស្ទឹងត្រង់ ០៩នាក់, ស្រុកស្រីសន្ធរ ០១នាក់ មកពីខេត្តត្បូងឃ្មុំ ០៦នាក់ ,ខេត្តកណ្ដាល ០២នា់ក់ និងខេត្តកំពង់ស្ពឺ ០១នាក់ ក្នុងថ្ងៃទី១៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ ។