សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីករណីជាសះស្បើយចំនួន ៥៦នាក់ និងករណីរកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ចំនួន ៣៨នាក់


សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីករណីជាសះស្បើយចំនួន ៥៦នាក់ និងករណីរកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ចំនួន ៣៨នាក់ ក្នុងនោះ ស្រុកកំពង់សៀម ០២នាក់, ស្រុកកងមាស ១០នាក់, ស្រុកកោះសូទិន ០២នាក់, ស្រុកចំការលើ ០១នាក់, ស្រុកជើងព្រៃ ០៧នាក់, ស្រុកបាធាយ ០១នាក់, ស្រុកព្រៃឈរ ០២នាក់, ស្រុកស្ទឹងត្រង់ ០៨នាក់, ស្រុកស្រីសន្ធរ ០៥នាក់ ក្នុងថ្ងៃទី១២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ ។