ឯកឧត្តម ហេង វណ្ណនី អភិបាលរងខេត្តអញ្ជើញចូលរូមកិច្ចប្រជុំ ការជំរុញអនុម័ត សិក្សាបញ្ចប់ និងបន្តនិរន្តភាពការរៀបចំ ផែនការប្រើប្រាស់ដីនៅក្នុងឃុំ-សង្កាត់


កំពង់ចាម៖ព្រឹកថ្ងៃទី ១១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម ហេង វណ្ណនី អភិបាលរងខេត្ត តំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ឯកឧត្តម អ៊ុន ចាន់ដា អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពង់ចាម អញ្ជើញចូលរូមកិច្ចប្រជុំ ការជំរុញអនុម័ត សិក្សាបញ្ចប់ និងបន្តនិរន្តភាពការរៀបចំ ផែនការប្រើប្រាស់ដីនៅក្នុងឃុំ-សង្កាត់ ឲ្យសម្រេចបានតាមសូចនាករនៃផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍ជាតិឆ្នាំ២០១៩-២០២៣ ដោយមានការចូលរួម លោកនាយកទីចាត់ការអន្តរវិស័យ លោកអភិបាលក្រុង-ស្រុក មន្ត្រីជំនាញរបស់មន្ទីររៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម សំណង់ និងភូមិបាលក្រុង-ស្រុក ។