សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាម ស្តីពីករណីជាសះស្បើយចំនួន ៥៤នាក់ និងករណីរកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ចំនួន ៧១នាក់


សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាម ស្តីពីករណីជាសះស្បើយចំនួន ៥៤នាក់ និងករណីរកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ចំនួន ៧១នាក់ ក្នុងនោះ ក្រុងកំពង់ចាម ១៥នាក់ ស្រុកកំពង់សៀម ០៥នាក់,ស្រុកកោះសូទិន ០២នាក់, ស្រុកចំការលើ ០៩នាក់, ស្រុកជើងព្រៃ ០១នាក់, ស្រុកបាធាយ ០២នាក់, ស្រុកព្រៃឈរ ០៩នាក់, ស្រុកស្ទឹងត្រង់ ១៥នាក់, ស្រុកស្រីសន្ធរ ០៣នាក់ មកពីខេត្តត្បូងឃ្មុំ ០៨នាក់ និងខេត្តកំពង់ធំ ០២នាក់ ក្នុងថ្ងៃទី០៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ ។