ក្រុមការងារយុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ខេត្តកំពង់ចាមសូមគោរពជូនពរដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុត ចំពោះសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន ក្នុងឱកាសខួបកំណើត


ក្រុមការងារយុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ខេត្តកំពង់ចាម សូមគោរពជូនពរដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុត ចំពោះសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន ក្នុងឱកាសខួបកំណើត គម្រប់ ៧០ ឈានចូល ៧១ ឆ្នាំ (០៥សីហា)។