សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាម ស្តីពីករណីស្លាប់ដោយសារកូវីដ-១៩ ចំនួន ០៤នាក់


សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាម ស្តីពីករណីស្លាប់ដោយសារកូវីដ-១៩ ចំនួន ០៤នាក់ ក្នុងនោះបុរសជនជាតិខ្មែរ អាយុ ៧១ឆ្នាំ នៅភូមិអំពិលលើ ឃុំអំពិល ស្រុកកំពង់សៀម, ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរ អាយុ ៥៧ឆ្នាំ នៅភូមិ២២ ឃុំចំការអណ្ដូង ស្រុកចំការលើ, បុរសជនជាតិខ្មែរ អាយុ ៧១ឆ្នាំ នៅភូមិព្រែកដំបូកលើ ឃុំព្រែកដំបូក ស្រុកស្រីសន្ធរ ខេត្តកំពង់ចាម និងបុរសជនជាតិខ្មែរ អាយុ ៧០ឆ្នាំ នៅភូមិ១៥ ឃុំត្រមូង ស្រុកមេមត់ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ ។