សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាម ស្តីពីករណីស្លាប់ដោយសារកូវីដ-១៩ ចំនួន ០១នាក់


សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាម ស្តីពីករណីស្លាប់ដោយសារកូវីដ-១៩ ចំនួន ០១នាក់ ក្នុងនោះបុរសជនជាតិខ្មែរ អាយុ ៧៩ឆ្នាំ នៅភូមិគីឡូ៣ ឃុំព្រែកកក់ ស្រុកស្ទឹងត្រង់ ខេត្តកំពង់ចាម  ។