សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាម ស្តីពីករណីជាសះស្បើយចំនួន ៤៩នាក់ និងករណីរកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ចំនួន ៣៨នាក់


សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាម ស្តីពីករណីជាសះស្បើយចំនួន ៤៩នាក់ និងករណីរកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ចំនួន ៣៨នាក់ ក្នុងនោះ ក្រុងកំពង់ចាម ០៤នាក់, ស្រុកកំពង់សៀម ០៥នាក់, ស្រុកកងមាស ០៦នាក់ ,ស្រុកកោះសូទិន ០១នាក់, ស្រុកចំការលើ ០៥នាក់, ស្រុកជើងព្រៃ ០១នាក់, ស្រុកបាធាយ ០៤នាក់, ស្រុកព្រៃឈរ ០៣នាក់, ស្រុកស្ទឹងត្រង់ ០៤នាក់, ស្រុកស្រីសន្ធរ ០៣នាក់ មកពីខេត្តកណ្ដាល ០១នាក់ និងខេត្តក្រចេះ ០១នាក់ ក្នុងថ្ងៃទី០១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ ។