សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាម ស្តីពីករណីជាសះស្បើយចំនួន ១១នាក់ និងករណីរកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ចំនួន ៥២នាក់


សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាម ស្តីពីករណីជាសះស្បើយចំនួន ១១នាក់ និងករណីរកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ចំនួន ៥២នាក់ ក្នុងនោះ ក្រុងកំពង់ចាម ១២នាក់, ស្រុកកំពង់សៀម ០៣នាក់, ស្រុកស្រីសន្ធរ ០២នាក់, ស្រុកជើងព្រៃ ១០នាក់,ស្រុកកោះសូទិន ០២នាក់, ស្រុកព្រៃឈរ ០៣នាក់, ស្រុកបាធាយ ០៣នាក់, ស្រុកស្ទឹងត្រង់ ០៧នាក់, ស្រុកចំការលើ ០៧នាក់, មកពីខេត្តត្បូងឃ្មុំ ០២នាក់ និងមកពីរាជធានីភ្នំពេញ ០១នាក់ ក្នុងថ្ងៃទី៣០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១ ។