សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាម ស្តីពីករណីជាសះស្បើយចំនួន ៧១នាក់ និងករណីរកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ចំនួន ៥៥នាក់


សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាម ស្តីពីករណីជាសះស្បើយចំនួន ៧១នាក់ និងករណីរកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ចំនួន ៥៥នាក់ ក្នុងនោះ ក្រុងកំពង់ចាម ១២នាក់, ស្រុកកំពង់សៀម ០៩នាក់, ស្រុកកងមាស ០១នាក់, ស្រុកចំការលើ ០១នាក់, ស្រុកជើងព្រៃ ០៦នាក់, ស្រុកបាធាយ ០៥នាក់, ស្រុកព្រៃឈរ ០៥នាក់, ស្រុកស្ទឹងត្រង់ ១០នាក់, ស្រុកស្រីសន្ធរ ០៣នាក់ និងមកពីរាជធានីភ្នំពេញ ០២នាក់ ខេត្តក្រចេះ ០១នាក់ ក្នុងថ្ងៃទី២៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១  ។