ឯកឧត្តម អ៊ុន ចាន់ដា អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពង់ចាមបានអញ្ជើញទទួល ម៉ាស៊ីផលិត អុកស៊ីហ្សែនចំនួន ៥គ្រឿង ដែលបានការឧបត្ថម្ភ ពីសមាគមចិន


នៅរសៀលថ្ងៃទី២៩ ខែកក្តដា ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម អ៊ុន ចាន់ដា អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពង់ចាម និងជាប្រធានគណៈកម្មការខេត្តប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ-១៩ បានអញ្ជើញទទួល ម៉ាស៊ីផលិត អុកស៊ីហ្សែនចំនួន ៥គ្រឿង ដែលបានការឧបត្ថម្ភ ពីសមាគមចិន ដើម្បីចូលរួមចំណែកជាមួយរដ្ឋបាលខេត្ត ក្នុងការប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ-១៩ ទូទាំងខេត្តកំពង់ចាម ។