វគ្គអប់រំនយោបាយ​របស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជានៅថ្នាក់ខេត្ត ជំនាន់ទី១២


ថ្ងៃទី ១៣ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៦ វេលាម៉ោង ៨ៈ០០ នៅស្នាក់ការគណបក្សខេត្ត ឯកឧត្តម លន់ លឹមថៃ ប្រធានគណៈកម្មាធិការ​គណបក្សខេត្តកំពង់ចាម បានអញ្ជើញជាអធិតីភាព និងថ្លែងសុន្ទរកថា ក្នុងពិធីបើកវគ្គអប់រំនយោបាយ នៅខេត្តកំពង់ចាម ជំនាន់ទី១២ ដោយមានសិក្ខាកាមថ្នាក់អនុប្រធានមន្ទីរ អង្គភាពជុំវិញខេត្ត ចំនួន ៥៦ នាក់ ស្រី ៧ នាក់ ចូលរួម។
វគ្គនេះមានរយៈពេល ២ថ្ងៃ និងមានមេរៀនចំនួន ៤៖
១.ប្រវត្តិ គណបក្ប្រជាជនកម្ពុជា (សកម្មភាព ស្នាដៃ និង​បទពិសោធន៍)
២.គោលការណ៍គ្រឹះ នៃកម្មវិធីនយោបាយរបស់គណបក្ស)
៣.ការយល់ដឹងមួយចំនួន អំពីលក្ខន្តិកៈ របស់គណបក្ស
៤.សភាពការណ៍កម្ពុជា និងបណ្ដាភារកិច្ចចំពោះមុខ
គ្រូឧទ្ទេសចំនួន៤នាក់៖ ១.លោកជំទាវ ខុង ស៊ុនអេង ២.ឯកឧត្តម ហៃ ងួនលី ៣. ឯកឧត្តម ធុច ថាត ៤.លោកជំទាវ លន់ សូមានី ។

a1 af af