សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីករណីស្លាប់ដោយសារកូវីដ-១៩ ចំនួន ០៣នាក់


ក្នុងនោះស្ត្រីជនជាតិខ្មែរ អាយុ ៧៩ឆ្នាំ នៅភូមិបឹងដែង ឃុំព្រែកកក់ និងស្ត្រីជនជាតិខ្មែរ អាយុ ៦២ឆ្នាំ នៅភូមិជ្រៃហាយ ឃុំដងក្តារ ស្រុកស្ទឹងត្រង់ ខេត្តកំពង់ចាម និងស្ត្រីជនជាតិខ្មែរ អាយុ ៣១ឆ្នាំ នៅភូមិស្រែសៀម ឃុំជីរោទ៍ទី២ ស្រុកត្បូងឃ្មុំ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ ។