សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពី ករណីជាសះស្បើយចំនួន ៩១នាក់ និងករណីរកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ចំនួន ៤៣នាក់


សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពី ករណីជាសះស្បើយចំនួន ៩១នាក់ និងករណីរកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ចំនួន ៤៣នាក់ ក្នុងនោះ ក្រុងកំពង់ចាម ០៨នាក់, ស្រុកកំពង់សៀម ១៤នាក់, ស្រុកកងមាស ០២នាក់ ស្រុកកោះសូទិន ០២នាក់, ស្រុកចំការលើ ០១នាក់, ស្រុកជើងព្រៃ ០១នាក់
ស្រុកបាធាយ ០១នាក់, ស្រុកព្រៃឈរ ០៩នាក់, ស្រុកស្ទឹងត្រង់ ០៣នាក់ ស្រុកស្រីសន្ធរ ០១នាក់ និងមកពីរាជធានីភ្នំពេញ ០១នាក់ ក្នុងថ្ងៃទី២៤ ខែកក្តដា ឆ្នាំ២០២១