ឯកឧត្តម មុឹង មករា ប្រធានក្រុមការងារយុវជនថ្នាក់កណ្ដាលចុះជួយស្រុកជេីងព្រៃបានអញ្ជេីញចុះត្រួតពិនិត្យការស្ដារអាងអូរតាកេរ្ត៍និងកន្លែងដាំកូនឈេីដែលទីតាំងជាប់ព្រំប្រទល់រវាងស្រុកបាធាយនិងស្រុកជេីងព្រៃ ខេត្តកំពង់ចាម


កំពង់ចាម៖កាលពីរសៀលថ្ងៃទី២៥កក្កដា២០២១ ឯកឧត្តម មុឹង មករា ប្រធានក្រុមការងារយុវជនថ្នាក់កណ្ដាលចុះជួយស្រុកជេីងព្រៃ ដោយមានការអមដំណេីរពី គណ:អភិបាលស្រុក ជេីងព្រៃ អភិបាលស្រុក បាធាយ បានអញ្ជេីញចុះត្រួតពិនិត្យការស្ដារអាងអូរតាកេរ្ត៍និងកន្លែងដាំកូនឈេីដែលទីតាំងជាប់ព្រំប្រទល់រវាងស្រុកបាធាយនិងស្រុកជេីងព្រៃ ខេត្តកំពង់ចាម។

ឯកឧត្តម មុឹង មករា ប្រធានក្រុមការងារយុវជនថ្នាក់កណ្ដាលចុះជួយស្រុកជេីងព្រៃ ចុះរៀបចំកន្លែងដាំកូនឈេីនៅអាងតាកេរ្តិ៍ នៅពេលនេះគឺដេីម្បីឲ្យកាន់តែមានសោភណ្ឌភាព និងជាតំបន់ទេសចរណ៍បន្ថែមទៀត បន្ទាប់មានសមិទ្ធិផលថ្មីមួយ នេះកេីតឡេីង ៕