កិច្ចប្រជុំត្រៀមផែនការរៀបចំបុណ្យទន្លេ នៅខេត្តកំពង់ចាមនិង​ខេត្តត្បូងឃ្មុំ


ថ្ងៃ ទី០៤ ខែ០២ ឆ្នាំ២០១៦វេលាម៉ោង ៨ៈ០០ កិច្ចប្រជុំ ក្រោមអធិបតីភាព ឯ ឧ ថោង ខុន រដ្ឋមន្ត្រី ក្រសួងទេសចរណ៏, ឯ ឧ លន់ លឹមថៃ អភិបាលខេត្តកំពង់ចាម, ឯ ឧ ប្រាជ្ង ចន្ទ័ អភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មំុ, ដោយមានការចូលរួមពី ឯកឧត្តម តំណាង​អគ្គស្នងការ នតគរបាល​ជាតិ ក្រសួងពាក់ព័ន្ធ និងមន្ទីរអង្គភាព​ជុំវិញខេត្ត ដើម្បីពិភាក្សា អំពីភារកិច្ចសំខាន់ៗសម្រាប់​បម្រើឲ្យការរៀបចំ បុណ្យទន្លេរ ដែលចាប់ផ្តើមពី ថ្ងៃ ១០ ខែ ៣ រហូតដល់ថ្ងៃទី ១៣ ខែ ៣ ឆ្នាំ ២០១៦  នៅខេត្តកំពង់ចាម និង ខេត្ត ត្បូងឃ្មំុត្តម ។

12651381_1856426831250888_2526758010922935000_n 12654569_1856426804584224_8938077777437727830_n 12662014_1856426757917562_5569085001672458452_n 12670060_1856426867917551_2920147499045239451_n 12670260_1856426767917561_940349064211898540_n