លោក ភោគ សាវុធ អភិបាល នៃគណៈអភិបាលស្រុកកងមាស អញ្ជើញជាអធិបតី ក្នុងពិធីបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាល រំលឹកឡើងវិញអំពីម៉ូឌុល៣(ការដាក់ពិន្ទុ) ដល់សមាជិក និងប្រធាន


ស្រុកកងមាស ៖ នាព្រឹកថ្ងៃទី១៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣ លោក ភោគ សាវុធ អភិបាល នៃគណៈអភិបាលស្រុកកងមាស អញ្ជើញជាអធិបតី ក្នុងពិធីបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាល រំលឹកឡើងវិញអំពីម៉ូឌុល៣(ការដាក់ពិន្ទុ) ដល់សមាជិក និងប្រធានក្រុមអ្នកស្ម័គ្រចិត្តសម្របសម្រួលគណនេយ្យភាពសហគមន៍(CAF)ថ្នាក់ឃុំ ។ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះ ប្រព្រឹត្តទៅនៅសាលប្រជុំសាលាស្រុកកងមាស ។