ឯកឧត្តម ហាន កុសល អភិបាលរងខេត្ដ អញ្ជើញចូលរួមបើកស្រោមសំបុត្រវិញ្ញាសាប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ សម័យប្រឡង ថ្ងៃទី៦-៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣ នៅមណ្ឌលសាកលវិទ្យាល័យគ្រប់គ្រង និងសេដ្ឋកិច្ច


នៅព្រឹកថ្ងៃចន្ទទី៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣ ឯកឧត្តម ហាន កុសល អភិបាលរងខេត្ត តំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ឯកឧត្តម អ៊ុន ចាន់ដា អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពង់ចាម អញ្ជើញចូលរួមបើកស្រោមសំបុត្រវិញ្ញាសាប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ សម័យប្រឡង ថ្ងៃទី៦-៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣ នៅមណ្ឌលសាកលវិទ្យាល័យគ្រប់គ្រង និងសេដ្ឋកិច្ច ក្រុងកំពង់ចាម។