ឯកឧត្តម សា ស៊ីថា អភិបាលរងខេត្ដ បានអញ្ជើញចូលរួមបើកស្រោមសំបុត្រវិញ្ញាសាប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ សម្រាប់ឆ្នាំ២០២៣ នៅវិទ្យាល័យព្រះសីហនុ (ខាងត្បូង) ក្រុងកំពង់ចាម


ក្រុងកំពង់ចាម៖ នៅព្រឹកថ្ងៃចន្ទទី៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣ ឯកឧត្តម សា ស៊ីថា អភិបាលរងខេត្ត តំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ជូន ឯកឧត្តម អ៊ុន ចាន់ដា អភិបាលខេត្តកំពង់ចាម អញ្ជើញចូលរួមបើកស្រោមសំបុត្រវិញ្ញាសាប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ សម្រាប់ឆ្នាំ២០២៣ នៅវិទ្យាល័យព្រះសីហនុ (ខាងត្បូង) ក្រុងកំពង់ចាម។