លោក ជឹម លាភី អភិបាលរងក្រុងបានដឹកនាំលោក លោកស្រី នាយក នាយករងរដ្ឋបាល មន្ត្រីបច្ចេកទេសរបស់រដ្ឋបាលសង្កាត់ អញ្ជេីញចូលរួមក្នុងវេទិកាស្តីពីប្រព័ន្ធស្បៀងបម្រុងកម្ពុជា(ប ស ប ស) លើកទី១


នៅសាលក្រុងកំពង់ចាម៖ នាព្រឹកថ្ងៃទី០២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣ លោក ជឹម លាភី អភិបាលរងក្រុង តំណាងលោក លី សុវណ្ណ អភិបាល នៃគណៈអភិបាលក្រុងកំពង់ចាម បានដឹកនាំលោក លោកស្រី នាយក នាយករងរដ្ឋបាល មន្ត្រីបច្ចេកទេសរបស់រដ្ឋបាលសង្កាត់ អញ្ជេីញចូលរួមក្នុងវេទិកាស្តីពីប្រព័ន្ធស្បៀងបម្រុងកម្ពុជា(ប ស ប ស) លើកទី១  ដេីម្បីប្រកាសអោយប្រេីប្រាស់ជាផ្លូវការនូវនីតិវិធីរួមសម្រាប់ប្រព័ន្ធស្បៀងបម្រុងកម្ពុជា តាមប្រព័ន្ធហ្សូម ក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ឯកឧត្តម អគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រី ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ។