ឯកឧត្តម ហាន កុសល អភិបាលរងខេត្ត បានអញ្ជើញចូលរួមជាគណៈអធិបតីបើកវគ្គសិក្ខាសាលាតម្រង់ទិសថ្នាក់ក្រោមជាតិស្ដីពីការអនុវត្តក្របខ័ណ្ឌអនុវត្តជំរុញបង្កើនការថែទាំសុខភាពបឋម


ក្រុងកំពង់ចាម៖ នាព្រឹកថ្ងៃទី ៣១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣ ឯកឧត្តម ហាន កុសល អភិបាលរងខេត្ត តំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ឯកឧត្តម អ៊ុន ចាន់ដា អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពង់ចាម បានអញ្ជើញចូលរួមជាគណៈអធិបតីបើកវគ្គសិក្ខាសាលាតម្រង់ទិសថ្នាក់ក្រោមជាតិស្ដីពីការអនុវត្តក្របខ័ណ្ឌអនុវត្តជំរុញបង្កើនការថែទាំសុខភាពបឋម ស្ថិតនៅសណ្ឋាគាភ្នំប្រុស ក្រុងកំពង់ចាម និងដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីលោកលោកស្រីមន្ទីរសុខាភិបាលអង្គភាពដែលពាក់ព័ន្ធសរុបចំនួន ២០  រូប។