ឯកឧត្តម សា ស៊ីថា អភិបាលរងខេត្ដ បានអញ្ជើញជាភ្ញៀវកិត្តិយសបើកសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ស្ដីពី «សំណង់ និងបទប្បញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធក្នុងវិស័យសំណង់» ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម ឡៅ ទិព្វសីហា រដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងរៀបចំដែនដី


ខេត្តក្រចេះ៖ នៅព្រឹក ថ្ងៃ ទី៣០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣ ឯកឧត្តម សា ស៊ីថា អភិបាលរងខេត្ត តំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ជូន ឯកឧត្តម អ៊ុន ចាន់ដា អភិបាលខេត្តកំពង់ចាម បានអញ្ជើញជាភ្ញៀវកិត្តិយសបើកសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ស្ដីពី «សំណង់ និងបទប្បញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធក្នុងវិស័យសំណង់» ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម ឡៅ ទិព្វសីហា រដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងរៀបចំដែនដី ធ្វើនៅសាលប្រជ៉ំសាកលវិទ្យាល័យក្រចេះ ខេត្តក្រចេះ។