កិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយ និងអនុវត្តដោះស្រាយផលប៉ះពាល់លើគម្រោងលើកកម្ពស់កម្រិតផ្លូវជាតិលេខ៧ ទៅជាផ្លូវ៤គន្លង ក្រោមក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម ហេង វណ្ណី អភិបាលរង នៃគណ:អភិបាលខេត្តកំពង់ចាម


ស្រុកកំពង់សៀម៖ នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រ ថ្ងៃទី២០ ខែ តុលា ឆ្នាំ២០២៣ កិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយ និងអនុវត្តដោះស្រាយផលប៉ះពាល់លើគម្រោងលើកកម្ពស់កម្រិតផ្លូវជាតិលេខ៧ ទៅជាផ្លូវ៤គន្លង ក្រោមក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម ហេង វណ្ណី អភិបាលរង នៃគណ:អភិបាលខេត្តកំពង់ចាម ដែលប្រព្រឹត្តធ្វើនៅក្នុងវត្តអង្គួញដីសិរីសុខា ក្នុងឃុំក្រឡា ស្រុកកំពង់សៀម ខេត្តកំពង់ចាម ។