លោក ខេង ម៉េងឈុន អភិបាលនៃគណៈអភិបាលស្រុកព្រៃឈរ អញ្ជើញចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំស្តីពី ការងារផលប៉ះពាល់តាមដងផ្លូវដែលត្រូវចុះអនុវត្ត ស្ថាបនាផ្លូវជាតិលេខ៧ ជា៤គន្លងជាមួយខាងក្រុមហ៊ុនចិន


ស្រុកព្រៃឈរ៖ នៅព្រឹកថ្ងៃទី១៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣ លោក ខេង ម៉េងឈុន អភិបាលនៃគណៈអភិបាលស្រុកព្រៃឈរ អញ្ជើញចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំស្តីពី ការងារផលប៉ះពាល់តាមដងផ្លូវដែលត្រូវចុះអនុវត្ត ស្ថាបនាផ្លូវជាតិលេខ៧ ជា៤គន្លង ជាមួយខាងក្រុមហ៊ុនចិន ក្រុមការងារក្រសួង និងខេត្ត និងមានចូលរួមដោយ លោកនាយក នាយករងរដ្ឋបាលសាលាស្រុក សរុបអ្នកចូលរួមចំនួន ២០នាក់ ស្រី ០១នាក់។