ឯកឧត្តម អ៊ុន ចាន់ដា អភិបាល នៃគណៈភិបាលខេត្តកំពង់ចាម និងក្រុមការងារ អញ្ជើញអមដំណើរ ឯកឧត្តម សាយ សំអាល់ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបពាណិជ្ជកម្ម និងសំណង់ អញ្ជើញចុះត្រួតពិនិត្យគម្រោងសាងសង់អគាររដ្ឋបាល និងគម្រោងកែលម្អហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមួយចំនួន


កំពង់ចាម៖ នាព្រឹកថ្ងៃទី១៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣ ឯកឧត្តម អ៊ុន ចាន់ដា អភិបាល នៃគណៈភិបាលខេត្តកំពង់ចាម និងក្រុមការងារ អញ្ជើញអមដំណើរ ឯកឧត្តម សាយ សំអាល់ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបពាណិជ្ជកម្ម និងសំណង់ អញ្ជើញចុះត្រួតពិនិត្យគម្រោងសាងសង់អគាររដ្ឋបាល និងគម្រោងកែលម្អហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមួយចំនួន នៃមន្ទីររៀបចំដែនដីនគររូបពាណិជ្ជកម្ម និងសំណង់ខេត្តកំពង់ចាម។