សាររំលែកមរណទុក្ខរបស់ព្រះសោមវេទីអុឹម សុភក្តិ ព្រះសាកលវិទ្យាធិការ នៃពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុន សែន សូមចម្រេីនពរជូនឯកឧត្តមអ៊ុន ចាន់ដា អភិបាល នៃគណ:អភិបាលខេត្តកំពង់ចាម


សាររំលែកមរណទុក្ខរបស់ព្រះសោមវេទីអុឹម សុភក្តិ ព្រះសាកលវិទ្យាធិការ នៃពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុន សែន
សូមចម្រេីនពរជូនឯកឧត្តមអ៊ុន ចាន់ដា អភិបាល នៃគណ:អភិបាលខេត្តកំពង់ចាម និងលោកជំទាវព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារ។