ឯកឧត្តម ឡោ ចាន់លី អភិបាលរងខេត្ត បានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពក្នុងពិធីបើក និងបិទ សិក្ខាសាលាសមាហរណកម្ម កម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិល(២០២៤-២០២៦)


ស្រុកព្រៃឈរ៖ នៅព្រឹកថ្ងៃទី១៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣ ឯកឧត្តម ឡោ ចាន់លី អភិបាលរងខេត្ត តំណាងឯកឧត្តម អ៊ុន ចាន់ដា អភិបាលនៃគណ:អភិបាលខេត្តកំពង់ចាម បានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពក្នុងពិធីបើក និងបិទ សិក្ខាសាលាសមាហរណកម្ម កម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិល(២០២៤-២០២៦)នៅរដ្ឋបាលស្រុកព្រៃឈរ ។