លោក ខេង ម៉េងឈុន អភិបាលនៃគណអភិបាលស្រុក អញ្ជើញចុះត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ ដើម្បីប្រគល់-ទទួលគម្រោងជួសជុលផ្លូវបេតុងចំនួន២ខ្សែក្នុងឃុំតុងរ៉ុងនិងឃុំបារាយណ៍ស្រុកព្រៃឈរ


ស្រុកព្រៃឈរ៖ នៅព្រឹកថ្ងៃទី១០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣ លោក ខេង ម៉េងឈុន អភិបាលនៃគណអភិបាលស្រុក អញ្ជើញចុះត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ ដើម្បីប្រគល់-ទទួលគម្រោងជួសជុលផ្លូវបេតុងចំនួន២ខ្សែ គឺ ១/គម្រោងជួសជុលផ្លូវបេតុងប្រវែង ១៩៤ម៉ែត្រ នៅភូមិអូរកំបោរ ក្នុងឃុំបារាយណ៍ ២/គម្រោងជួសជុលផ្លូវបេតុងប្រវែង ១៨៤ម៉ែត្រនៅភូមិគកកណ្ដាល ក្នងឃុំតុងរ៉ុង និងអញ្ជើញចូលរួមដោយសមាជិកគណៈកម្មាធិការលទ្ធកម្មស្រុក។