ឯកឧត្តម ខ្លូត ចិន្តា អភិបាលរងខេត្ត បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំ អនុគណ:កម្មការ សន្តិសុខ សណ្តាប់ធ្នាប់ និងអនាម័យ សម្រាប់ពីធីប្រណាំងទូកខ្នាតអន្តរជាតិ ប្រណែតប្រទីប អុចកាំជ្រួច តាំងពិព៌ណសមិទ្ធផលផ្សេង ក្នុងក្រុងកំពង់ចាម


នៅព្រឹកថ្ងៃទី១០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣ ឯកឧត្តម ខ្លូត ចិន្តា អភិបាលរងខេត្ត បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំ អនុគណ:កម្មការ សន្តិសុខ សណ្តាប់ធ្នាប់ និងអនាម័យ សម្រាប់ពីធីប្រណាំងទូកខ្នាតអន្តរជាតិ ប្រណែតប្រទីប អុចកាំជ្រួច តាំងពិព៌ណសមិទ្ធផលផ្សេង ក្នុងក្រុងកំពង់ចាម ដើម្បីរៀបចំផែនការ ការពារសន្តិសុខ សណ្តាប់ធ្នាប់ តាមគោលដៅនីមួយៗ និងកំណត់កម្លាំងសម្រាបរក្សាសន្តិសុខ ពិសេសកន្លែងស្នាក់នៅរបស់ក្រុមកីឡាករ(ចំណុះទូក) និងការធ្វើអនាម័យ បរិស្ថាន នៅមុខវេទិកា និងសម្អាតអនាម័យតាមច្រាំងទន្លេ ។