ឯកឧត្តម គន់ សុភា អភិបាលរងខេត្ត បានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពក្នុងពិធីបើក និងបិទ សិក្ខាសាលាសមាហរណកម្ម កម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិល(២០២៤-២០២៦)នៅរដ្ឋបាលស្រុកជើងព្រៃ ខេត្តកំពង់ចាម


ស្រុកជើងព្រៃ៖ នៅព្រឹកថ្ងៃទី១០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣ ឯកឧត្តម គន់ សុភា អភិបាលរងខេត្ត តំណាងឯកឧត្តម អ៊ុន_ចាន់ដា អភិបាលនៃគណ:អភិបាលខេត្តកំពង់ចាម បានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពក្នុងពិធីបើក និងបិទ សិក្ខាសាលាសមាហរណកម្ម កម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិល(២០២៤-២០២៦)នៅរដ្ឋបាលស្រុកជើងព្រៃ ខេត្តកំពង់ចាម ៕