លោក អ៊ឹម សំអាត អភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលស្រុកព្រៃឈរ និងលោកស្រី យឹម សុធានី អនុប្រធានលេខាធិការដ្ឋានរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តកំពង់ចាម អញ្ជើញជាគណៈអធិបតីក្នុងកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយស្តីពី ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភា នីតិកាលទី៥


ស្រុកព្រៃឈរ៖ នៅព្រឹកថ្ងៃទី៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣ លោក អ៊ឹម សំអាត អភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលស្រុកព្រៃឈរ និងលោកស្រី យឹម សុធានី អនុប្រធានលេខាធិការដ្ឋានរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តកំពង់ចាម អញ្ជើញជាគណៈអធិបតីក្នុងកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយស្តីពី ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភា នីតិកាលទី៥ ឆ្នាំ២០២៤ នៅតាមបណ្តាក្រុងស្រុក នៅសាលប្រជុំរដ្ឋបាលស្រុកព្រៃឈរ។