លោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រី ហេង វុទ្ធី ស្នងការនគរបាលខេត្តកំពង់ចាម បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំ ពង្រឹង ផែនការ និងវិធានការបង្ការទុកជាមុន ក្នុងករណីមានគ្រោះមហន្ដរាយដែលអាចកេីតឡេីងជាហតុថាហេតុ


នៅព្រឹកថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, ទី០៥ តុលា ឆ្នាំ ២០២៣ លោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រី ហេង វុទ្ធី ស្នងការនគរបាលខេត្តកំពង់ចាម បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំ ពង្រឹង ផែនការ និងវិធានការបង្ការទុកជាមុន ក្នុងករណីមានគ្រោះមហន្ដរាយដែលអាចកេីតឡេីងជាហតុថាហេតុ និងផែនការការពារធំៗ ចំពោះ មុខ ។