លោក សេង រដ្ឋា អភិបាលរង បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំសាមញ្ញលេីកទី៥២ អាណត្តិទី៣ របស់ក្រុមប្រឹក្សាក្រុងកំពង់ចាម ក្រោមអធិបតីភាព លោក ស្រី ឈិត ណារី សមាជិកក្រុមប្រឹក្សា


ក្រុងកំពង់ចាម៖នាព្រឹកថ្ងៃទី០៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣ លោក សេង រដ្ឋា អភិបាលរង តំណាងលោក លី សុវណ្ណ អភិបាល នៃគណៈអភិបាលក្រុងកំពង់ចាម បានដឹកនាំលោក លោកស្រី អភិបាលរង លោក លោកស្រី នាយក នាយករងរដ្ឋបាល ក្រុង អញ្ជេីញចូលរួមកិច្ចប្រជុំសាមញ្ញលេីកទី៥២ អាណត្តិទី៣ របស់ក្រុមប្រឹក្សាក្រុងកំពង់ចាម ក្រោមអធិបតីភាព លោក ស្រី ឈិត ណារី សមាជិកក្រុមប្រឹក្សា តំណាងលោក នាង ឈុនហ៊ាង ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាក្រុងកំពង់ចាម ។