សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋបាលខេត្ដកំពង់ចាម ស្តីពីករណីជាសះស្បើយចំនួន ៧០នាក់ និងករណីរកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ចំនួន៥០នាក់


សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីករណីជាសះស្បើយចំនួន ៧០នាក់ និងករណីរកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ចំនួន៥០នាក់ ក្នុងនោះ ក្រុងកំពង់ចាម ០៩នាក់, ស្រុកកំពង់សៀម ០៣នាក់, ស្រុកបាធាយ ០៧នាក់ ស្រុកជើងព្រៃ ១០នាក់, ស្រុកស្រីសន្ធរ ០៤នាក់, ស្រុកស្ទឹងត្រង់ ០៣នាក់, ស្រុកព្រៃឈរ ០៧នាក់, ស្រុកកងមាស ០២នាក់, ស្រុកចំការលើ ០៥នាក់ក្នុងថ្ងៃទី១៥ ខែកក្តដា ឆ្នាំ២០២១  ។