ឯកឧត្តម លី សារ៉ារិទ្ធ អភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពង់ចាម បានអញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំ ស្ដីពីការអនុវត្តកិច្ចលទ្ធកម្មរបស់រដ្ឋបាលឃុំ-សង្កាត់ តាមរយៈប្រព័ន្ធZOOM នៅសាលាប្រជុំសាលាខេត្ដ


នៅព្រឹកថ្ងៃទី២១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣ ឯកឧត្តម លី សារ៉ារិទ្ធ អភិបាលរង នៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពង់ចាម តំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ឯកឧត្តម អ៊ុន ចាន់ដា អភិបាល នៃគណៈអភិបាលខេត្ត អញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំ ស្ដីពីការអនុវត្តកិច្ចលទ្ធកម្មរបស់រដ្ឋបាលឃុំ-សង្កាត់ តាមរយៈប្រព័ន្ធZOOM នៅសាលាប្រជុំសាលាខេត្ត។