សម្ដេចមហាបវេធិបតី ហ៊ុន ម៉ាណែត នាយករដ្ឋមន្រ្តីព្រះរាជណាចក្រកម្ពុជា និងលោកជំទាវបណ្ឌិត បានអញ្ជើញចូលរួមពិធីសំណេះសំណាល និងពិសាអាហារពេលថ្ងៃត្រង់ជាមួយ សហគ្រាសឧស្សាហកម្ម និងពាណិជ្ជកម្ម កម្ពុជា-ចិន រដ្ឋធានីប៉េកាំង


សម្ដេចមហាបវេធិបតី ហ៊ុន ម៉ាណែត នាយករដ្ឋមន្រ្តីព្រះរាជណាចក្រកម្ពុជា និងលោកជំទាវបណ្ឌិត បានអញ្ជើញចូលរួមពិធីសំណេះសំណាល និងពិសាអាហារពេលថ្ងៃត្រង់ជាមួយ សហគ្រាសឧស្សាហកម្ម និងពាណិជ្ជកម្ម កម្ពុជា-ចិន
រដ្ឋធានីប៉េកាំង សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន រសៀលថ្ងៃសុក្រ ទី១៥ កញ្ញា ២០២៣។