កិច្ចប្រជុំគណៈបញ្ជាការឯកភាពរដ្ឋបាលក្រុងកំពង់ចាម ក្រោមអធិបតីភាព លោក លី សុវណ្ណ អភិបាល នៃគណៈអភិបាលក្រុង និងជាប្រធានគណៈបញ្ជាការឯកភាពរដ្ឋបាលក្រុងកំពង់ចាម


កិច្ចប្រជុំគណៈបញ្ជាការឯកភាពរដ្ឋបាលក្រុងកំពង់ចាម ក្រោមអធិបតីភាព លោក លី សុវណ្ណ អភិបាល នៃគណៈអភិបាលក្រុង និងជាប្រធានគណៈបញ្ជាការឯកភាពរដ្ឋបាលក្រុងកំពង់ចាម ដោយមានការអញ្ជេីញចូលរួមពី លោក លោកស្រី អភិបាលរង លោក លោកស្រី នាយក នាយករងរដ្ឋបាល លោក លោកស្រី ប្រធានការិ័យាល័យជំនាញជំវិញក្រុង កងកម្លាំងទាំងបី ចៅសង្កាត់ទាំងបួន និងប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលនគរបាលសង្កាត់ទាំងបួន នៅព្រឹកថ្ងៃទី០៧ ខែសីហា នាំ២០២៣។