លោក ផេន សុផល អភិបាលស្រុកបាធាយ បានអញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី៧ នៅការិយាល័យក្នុងបោះឆ្នោតលេខ១៥៦០ ភូមិជាលា


សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលមានឈ្មោះបោះឆ្នោត អញ្ជើញទៅចូលរួមបោះឆ្នោតឱ្យបានគ្រប់ៗគ្នា!

ស្រុកបាធាយ៖ នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៣នេះ លោក ផេន សុផល អភិបាលស្រុកបាធាយ បានអញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី៧ នៅការិយាល័យក្នុងបោះឆ្នោតលេខ១៥៦០ ភូមិជាលា ឃុំជាលា ស្រុកបាធាយ ខេត្កកំពង់ចាម។