ឯកឧត្តម លូ គឹមឈន់ សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ប្រធានក្រុមការងារគណបក្សចុះមូលដ្ឋានស្រុកស្រីសន្ធរ បានអញ្ជេីញសំណេះសំណាល ជាមួយ មន្ត្រីគណបក្សមូលដ្ឋានឃុំ មន្ត្រីមណ្ឌលសុខភាពឃុំ ភ្នាក់ការសង្តេតការណ៍ អ្នកសង្កេតការណ៍ ក្រុមការងារដឹកជញ្ជូនអ្នកបោះឆ្នោត សម្រាប់យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រ នីតិកាលទី៧ នៅឃុំមានជ័យ


ស្រុកស្រីសន្ធរ៖ ឯកឧត្តម លូ គឹមឈន់ សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ប្រធានក្រុមការងារគណបក្សចុះមូលដ្ឋានស្រុកស្រីសន្ធរ និងជាអ្នកតំណាងរាស្រ្តមណ្ឌលខេត្តកំព់ចាម លោកជំទាវ ស្រី គឹមឆយ ឯកឧត្តម ឈិត គឹមយ៉ាត ឯកឧត្តម ឈួន វិន អ្នកតំណាងរាស្រ្តមណ្ឌលខេត្តកំពង់ចាម លោក ស៊ីម គង់ ប្រធានគណៈកម្មាធិការ បក្សស្រុក បានអញ្ជេីញសំណេះសំណាល ជាមួយ មន្ត្រីគណបក្សមូលដ្ឋានឃុំ មន្ត្រីមណ្ឌលសុខភាពឃុំ ភ្នាក់ការសង្តេតការណ៍ អ្នកសង្កេតការណ៍ ក្រុមការងារដឹកជញ្ជូនអ្នកបោះឆ្នោត សម្រាប់យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រ នីតិកាលទី៧ នៅឃុំមានជ័យ សរុបចំនួ ន ២៨៥នាក់ ៕