ក្រុមការងារយុវជនគណបក្សស្រុក និងក្រុមការងារយុវជនឃុំ បានចុះចែកខិតប័ណ្ណ និងគោលនយោបាយ៨ចំណុច ដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវជាតិ ៧ ស្ថិតនៅភូមិនគរបាយជ័យ ឃុំអំពិល ស្រុកកំពង់សៀម


ស្រុកកំពង់សៀម​៖​ នៅ​ព្រឹក​ ថ្ងៃទី១៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៣ ក្រុមការងារយុវជនគណបក្សស្រុក និងក្រុមការងារយុវជនឃុំ បានចុះចែកខិតប័ណ្ណ និងគោលនយោបាយ៨ចំណុច ដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវជាតិ ៧ ស្ថិតនៅភូមិនគរបាយជ័យ ឃុំអំពិល ស្រុកកំពង់សៀម ខេត្តកំពង់ចាម។