ទិដ្ឋភាពពិធីបើកយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រ នីតិកាលទី៧ ឆ្នាំ២០២៣ របស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា​ ស្រុកស្ទឹងត្រង់


ទិដ្ឋភាពពិធីបើកយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រ នីតិកាលទី៧ ឆ្នាំ២០២៣ របស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា​ ស្រុកស្ទឹងត្រង់ ខេត្ដកំពង់ចាម ។
នាព្រឹកថ្ងៃទី០១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៣

\