ឯកឧត្តម អ៊ុន ចាន់ដា សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្តាល ប្រធានគណៈកម្មាធិការគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តកំពង់ចាម បានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីចុះសួរសុខទុក្ខ​ និង​សំណេះសំណាលជាមួយប្រធាន អនុប្រធានក្រុមបក្ស ក្ក្នុងស្រុកស្ទឹងត្រង់ ប្រមាណជាង ១២.០០០នាក់ ក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់​ ឯកឧត្តម​ វេជ្ជបណ្ឌិត យឹម ឆៃលី


នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៣ ឯកឧត្តម អ៊ុន ចាន់ដា សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្តាល ប្រធានគណៈកម្មាធិការគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តកំពង់ចាម បានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីចុះសួរសុខទុក្ខ​ និង​សំណេះសំណាលជាមួយប្រធាន អនុប្រធានក្រុមបក្ស ក្ក្នុងស្រុកស្ទឹងត្រង់ ប្រមាណជាង ១២.០០០នាក់ ក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់​ ឯកឧត្តម​ វេជ្ជបណ្ឌិត យឹម ឆៃលី ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី​​ សមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍ គណៈកម្មាធិការកណ្តាល ប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់កណ្តាលចុះជួយខេត្តកំពង់ចាម។