ឯកឧត្ដម ស្រី សុភ័ក្រ្ដ អភិបាលរងខេត្ដ បានអញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំជាមួយប្រតិភូអធិការកិច្ចលើការអនុវត្ដសេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ


នារសៀលថ្ងៃទី ២០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៣ នេះ ឯកឧត្ដម ស្រី សុភ័ក្រ្ដ អភិបាលរងខេត្ដ តំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ឯកឧត្ដម អ៊ុន ចាន់ដា អភិបាលខេត្ដកំពង់ចាម បានអញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំជាមួយប្រតិភូអធិការកិច្ចលើការអនុវត្ដសេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ នៅសាលាប្រជុំសាលាខេត្ដកំពង់ចាម ។