ឯកឧត្ដម ហាន កុសល អភិបាលរងខេត្ត បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលគោលនយោបាយជាតិប្រជាជននិងប្រជាសាស្រ្តម៉ូឌុល១វគ្គ២នៅមន្ទីរផែការខេត្តកំពង់ចាម ក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្ដម ប៉ូច ប៊ុណ្ណាក់ រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងផែនការ


នាថ្ងៃទី១៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៣ ឯកឧត្ដម ហាន កុសល អភិបាលរងខេត្ត តំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ឯកឧត្ដម អ៊ុន ចាន់ដា អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តបានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលគោលនយោបាយជាតិប្រជាជននិងប្រជាសាស្រ្តម៉ូឌុល១វគ្គ២នៅមន្ទីរផែការខេត្តកំពង់ចាម ក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្ដម ប៉ូច ប៊ុណ្ណាក់ រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងផែនការ នៅមន្ទីរផែនការខេត្ដកំពង់ចាម ។