ឯកឧត្ដម ស្រី សុភ័ក្រ្ត អភិបាលរងខេត្ដកំពង់ចាម បានអញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំស្ដីពីការ ឆើ្លយតបនិងដោះស្រាយពាក្យបណ្ដឹង ឬការបញ្ចេញមតិយោបល់ប្រជាពលរដ្ឋលើ Page ផ្លូវការរបស់សម្ដេចក្រឡាហោម ស ខេង


នៅរសៀលថ្ងៃទី ១២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៣ នេះ ឯកឧត្ដម ស្រី សុភ័ក្រ្ត អភិបាលរងខេត្ដកំពង់ចាម បានអញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំស្ដីពីការ
ឆើ្លយតបនិងដោះស្រាយពាក្យបណ្ដឹង ឬការបញ្ចេញមតិយោបល់ប្រជាពលរដ្ឋលើ Page ផ្លូវការរបស់សម្ដេចក្រឡាហោម ស ខេង ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្ដី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងមហាផ្ទៃ នៅសាលាប្រជុំសាលាខេត្ដ ។