ឯកឧត្ដម ស្រី សុភ័ក្រ្ត អភិបាលរងខេត្ដ និង ឯកឧត្ដម សា សុីថា អភិបាលរងខេត្ដ បានអញ្ជើញដឹកនាំបើកកិច្ចប្រជុំ ក្រុមការងារចម្រុះដើម្បីត្រួតពិនិត្យ និងកំណត់ព្រំដីនៅភូមិទី១៣ ឃុំព្រែកតានង់ ស្រុកកោះសូទិន


នៅរសៀលថ្ងៃទី ៣១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣ ឯកឧត្ដម ស្រី សុភ័ក្រ្ត អភិបាលរងខេត្ដ និង ឯកឧត្ដម សា សុីថា អភិបាលរងខេត្ដ តំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ឯកឧត្ដម អ៊ុន ចាន់ដា អភិបាលខេត្ដ បានអញ្ជើញដឹកនាំបើកកិច្ចប្រជុំ ក្រុមការងារចម្រុះដើម្បីត្រួតពិនិត្យ និងកំណត់ព្រំដីនៅភូមិទី១៣ ឃុំព្រែកតានង់ ស្រុកកោះសូទិន ខេត្ដកំពង់ចាម នៅសាលាប្រជុំសាលាខេត្ដកំពង់ចាម ។