ឯកឧត្ដម អ៊ុន ចាន់ដា ប្រធានគណៈកម្មាធិការសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តកំពង់ចាម បានអញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំបូកសរុប វឌ្ឍនភាពការងារ រយះពេល៦ខែ ដើមឆ្នាំ២០២៣ និងទិសដៅការងារបន្ត របស់សាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជា ខេត្ដកំពង់ចាម


ឯកឧត្ដម អ៊ុន ចាន់ដា អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្ដកំពង់ចាម និងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តកំពង់ចាម បានអញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំបូកសរុប វឌ្ឍនភាពការងារ រយះពេល៦ខែ ដើមឆ្នាំ២០២៣ និងទិសដៅការងារបន្ត របស់សាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជា ខេត្ដកំពង់ចាម នៅព្រឹកថ្ងៃទី ៣១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣ ។